Home

Bij internationale rechtshulp in strafzaken helpen staten elkaar bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Een afspraak bij internationale samenwerking is dat elke staat dit alleen op zijn eigen grondgebied mag doen. Maar criminaliteit is steeds vaker grensoverschrijdend. Staten hebben elkaar nodig om internationale criminaliteit effectief te bestrijden. Daarom kan een staat bij een andere staat een rechtshulpverzoek indienen. Denk aan hulp bij strafrechtelijke procedures, zoals uitlevering van een verdachte of een getuigenverhoor. 

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

Een verzoek om internationale rechtshulp moet aan bepaalde eisen voldoen. Rechtshulp mag bijvoorbeeld geen schending van mensenrechten tot gevolg hebben. Daarom worden de verzoeken om wederzijdse rechtshulp altijd eerst getoetst aan internationale verdragen en Nederlandse wetgeving. De Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in Nederland de Centrale Autoriteit op het gebied van internationale rechtshulp. Naast het behandelen van rechtshulpverzoeken voert AIRS internationale verdragen en wettelijke regelingen uit bij internationale strafrechtelijke samenwerking. 

Deze website is bedoeld om informatie te geven over wat rechtshulp precies inhoudt, welke soorten rechtshulp er bestaan en over het werk en de rol van AIRS en haar ketenpartners.