Wat is rechtshulp?

Rechtshulp begint altijd met een rechtshulpverzoek: een staat vraagt daarmee om hulp bij een andere staat. Het kan gaan om verschillende soorten verzoeken. Denk aan het horen van een verdachte, hulp bij het uitvoeren van een geldstraf of de uitlevering van een persoon. Bij internationale rechtshulp moet een verzoek altijd aan bepaalde eisen voldoen. Zo mag rechtshulp niet leiden tot een schending van mensenrechten. Daarom wordt  een rechtshulpverzoek altijd eerst getoetst aan internationale verdragen en Nederlandse wetgeving.

Protocol Samenwerking bij Internationale Rechtshulp

In december 2019 is door het ministerie van Justitie & Veiligheid en het Openbaar Ministerie een protocol over rechtshulp opgesteld. In dit protocol worden verschillende regels en belangen die komen kijken bij internationale rechtshulp (voor landen buiten de Europese Unie) besproken. Ook geeft het protocol een goed overzicht van de rechtshulpprocedure in Nederland.

Verschil tussen politiële en justitiële rechtshulp

Bij rechtshulp wordt een onderscheid gemaakt tussen politiële en justitiële rechtshulpverzoeken.

Politiële rechtshulp

Informatie die door een land wordt gegeven wat niet als doel heeft om te dienen als bewijs in de strafzaak, noemen we ook wel politiële rechtshulp. Deze informatie wordt in de meeste gevallen via politiekanalen opgevraagd en verstrekt, zonder tussenkomst van AIRS. Bij een politieel rechtshulpverzoek gaat het vaak om politiegegevens die al bekend zijn. Er wordt met die gegevens dus geen strafrechtelijk onderzoek gestart. Politiële rechtshulp is qua aard en grootte meestal veel beperkter dan een justitieel verzoek.

Justitiële rechtshulp

Een justitieel verzoek ziet juist wel op het verkrijgen van informatie die (meestal) zal worden gebruikt als bewijs in een strafzaak. Deze informatie zal via de officiële weg moeten worden verzocht in een rechtshulpverzoek. Voor landen buiten de EU is AIRS altijd betrokken bij justitiële rechtshulpverzoeken. Een voorbeeld van een justitieel verzoek is het horen van een getuige of verdachte door een rechter-commissaris, of een uitleveringsverzoek. Als het op deze website over rechtshulp gaat, dan wordt steeds justitiële rechtshulp bedoeld.

De informatie op deze pagina is slechts bedoeld als algemene informatievoorziening over rechtshulp in strafzaken en het werk van AIRS. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. AIRS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten op deze website.