Samenwerken

Bij de uitvoering van internationale rechtshulp zijn in Nederland diverse instanties betrokken. Samen met de Internationale Rechtshulp Centra (IRC's) is AIRS verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale rechtshulp in strafzaken. Rechtshulp binnen de vier landen en bijzondere gemeentes van het Koninkrijk der Nederlanden is apart geregeld en wordt interregionale rechtshulp genoemd. Naast de IRC’s staat AIRS ook geregeld in contact met instanties zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.