Interregionale rechtshulp

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier autonome landen, te weten: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast zijn er ook drie bijzondere gemeenten, namelijk: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Als er sprake is van rechtshulp binnen het Koninkrijk dan wordt dat ook wel interregionale rechtshulp genoemd.

Rechtshulp binnen de landen en bijzondere gemeentes van het Koninkrijk

Interregionale rechtshulp vindt haar wettelijke basis in artikel 36 en 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het rechtshulpverkeer verloopt tussen de Internationale Rechtshulp Centra (IRC’s). Het IRC Carib, gevestigd op Sint Maarten, is het aan te schrijven IRC voor alle rechtshulpkwesties voor het Caribische deel van het Koninkrijk, behalve Aruba. Voor Aruba kan het Kabinet van de Procureur-Generaal worden aangeschreven. AIRS speelt bij dit soort van rechtshulp geen (officiële) rol.

Wie is de Centrale autoriteit?

Met betrekking tot internationale rechtshulp is het volgende onderscheid van belang. Wanneer het de BES-eilanden betreft is AIRS de Centrale autoriteit, wanneer het Curaçao of Sint Maarten betreft is dat het IRC Carib. Voor Aruba is het Kabinet van de Procureur-Generaal te Aruba de aangewezen partij.