Internationale Rechtshulp Centra

Een Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) is een regionaal samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie en de politie. Samen vormen zij het nationaal netwerk voor internationale rechtshulp. Een IRC is voor politie en justitie het aanspreekpunt op het gebied van internationale rechtshulp.

Wat doet een IRC en wat doet AIRS?

Alle inkomende en uitgaande verzoeken om internationale rechtshulp worden via het netwerk van IRC’s uitgevoerd. AIRS is hierbij niet altijd betrokken, bijvoorbeeld als het gaat om rechtshulpverzoeken van of aan landen binnen de Europese Unie (EU). Een verzoek wordt dan vaak rechtstreeks vanuit het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket) of rechtbank naar het betreffende IRC verzonden. In totaal zijn er 10 regionale IRC's, een landelijk IRC (LIRC) en een IRC Functioneel Parket (IRC FP). 

Als het gaat om samenwerking met een land buiten de EU, dan wordt AIRS ook betrokken bij de zaak.  Rechtshulpverzoeken vanuit het buitenland worden door AIRS in behandeling genomen en vervolgens doorgestuurd naar het betreffende IRC. Bij een verzoek dat Nederland aan het buitenland wil doen, verstuurt het IRC het rechtshulpverzoek eerst aan AIRS. Vervolgens wordt door AIRS zorggedragen voor voor verdere beoordeling en verzending naar het betreffende land. Dit geldt ook voor in- en uitgaande rechtshulpverzoeken die niet op een verdrag zijn gebaseerd, maar op reciprociteit. Op de pagina Over ons is meer informatie te vinden over waar AIRS naar kijkt bij de beoordeling van een rechtshulpverzoek. 

Taken Internationale Rechtshulp Centra

Via de IRC’s vormen Officier van Justitie, parketsecretarissen en politie gezamenlijk de inkomende rechtshulp uit of begeleiden de uitvoering. Ook adviseren zij directe collega’s bij zowel de inkomende en de uitgaande rechtshulp. Bij alle in- en uitgaande rechtshulpverzoeken hebben de IRC´s als taak:

  • registratie
  • coördinatie
  • kwaliteitszorg
  • voortgangscontrole

Alle rechtshulpverzoeken worden geregistreerd in het Dutch International Assistance System (DIAS).
 

Een overzicht van de Internationale Rechtshulp Centra in Nederland.

Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC)

Naast 10 regionale rechtshulpcentra is er ook één Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC), dat onderdeel is van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. 

IRC Functioneel Parket (IRC FP)

Het IRC FP houdt zich bezig met rechtshulp op het werkterrein van het Functioneel Parket, zoals de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit. Ook behandelt het de afwikkeling van complexe ontnemingszaken, waarbij meerdere landen betrokken kunnen zijn.