AIRS

In Nederland voert het ministerie van Justitie en Veiligheid de taken voor internationale rechtshulp uit. De Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in Nederland de Centrale autoriteit op het gebied van internationale rechtshulp. Samen met de Internationale Rechtshulp Centra (IRC's) is AIRS verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale rechtshulp in strafzaken.

Centrale autoriteit

AIRS houdt zich bezig met internationale rechtshulp in strafzaken. Denk hierbij aan uitleveringen en de overname en overdracht van strafvervolging. Ook behandelt AIRS beleidsdossiers van internationale misdrijven en zaken die worden behandeld door een internationaal strafhof of straftribunaal. Deze dossiers hebben vaak een onderlinge samenhang en een overlappend (inter)nationaal netwerk. AIRS is in Nederland het kenniscentrum voor internationale rechtshulp en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid in individuele rechtshulpaangelegenheden.