Wat doet AIRS?

Als Centrale autoriteit op het gebied van internationale rechtshulp in strafzaken houdt AIRS zich bezig met verschillende taken. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden van AIRS. 

Rechtshulpverzoeken

AIRS voert wettelijke regelingen en afspraken in internationale verdragen uit die gaan over internationale strafrechtelijke samenwerking. Denk hierbij aan het behandelen van uitleveringsverzoeken en verzoeken om hulp bij een opsporingsonderzoek. Bij rechtshulpverzoeken die AIRS behandelt gaat het om vragen als: is de juiste procedure gevolgd? Wat zijn politieke of juridische gevolgen van het verzoek? Wat zijn de gevolgen van het verzoek voor de verdachte of bijvoorbeeld de veiligheid van een getuige?

Het is niet zo dat instanties in alle gevallen verplicht zijn om een verzoek via het ministerie in te dienen. In veel gevallen worden rechtshulpverzoeken juist rechtstreeks via het Openbaar Ministerie of rechtbanken, door tussenkomst van een Internationale Rechtshulp Centum (IRC), afgehandeld. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor rechtshulpverzoeken van of aan landen binnen de Europese Unie (EU). Maar bij complexe zaken, bij een verzoek aan of uit een land waarmee Nederland niet regelmatig samenwerkt, of landen buiten de EU (derde landen) loopt het rechtshulpverzoek via AIRS.

Voorbeelden van verzoeken om internationale rechtshulp die via AIRS lopen zijn uitleveringsverzoeken, kleine rechtshulp bij een strafproces (zoals een getuigenverhoor), overname of overdracht van strafvervolging en hulp bij uitvoering van ontnemingsvorderingen (WOTS).  Op de pagina Soorten rechtshulp is meer informatie te vinden over de verschillende soorten rechtshulpverzoeken.

Advies

AIRS geeft geregeld advies aan een verzoekende instantie over de procedure die in een concrete zaak moet worden gevolgd. Zo kan AIRS adviseren aan een rechtbank in Nederland over welke procedure er gevolgd moet worden om bijvoorbeeld een getuigenverhoor in een Zuid-Amerikaans of Aziatisch land te regelen voor een strafzaak die in Nederland loopt.

Internationale samenwerking

AIRS zorgt ook voor samenwerking met internationale strafrechtelijke hoven en tribunalen die in Den Haag zijn gevestigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om allerlei juridische zaken die geregeld moeten worden voor iemand die terechtstaat voor het Internationaal Strafhof. Op de pagina Internationale samenwerking is meer informatie over deze werkzaamheden te vinden.