Wat doet AIRS niet?

AIRS is de Centrale autoriteit op het gebied van internationale rechtshulp in strafzaken. Dat betekent echter niet dat AIRS zich bezighoudt met alle strafrechtelijke zaken waarbij andere landen betrokken zijn. Soms is een andere instantie daarvoor de betrokken partij. Hieronder volgt een overzicht van kwesties die door een andere instantie dan AIRS behandeld worden. 

Aanspreekpunt particulieren

AIRS is geen aanspreekpunt voor particulieren die vragen hebben over lopende procedures in concrete zaken. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met het IRC of arrondissementsparket dat de zaak in behandeling heeft.

Internationale kinderontvoeringen

De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden valt onder de taken van de afdeling Juridische en Internationale Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De afdeling is belast met de uitvoering van het Haags Adoptieverdrag, het Haags Kinderontvoeringsverdrag en het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) geeft informatie aan ouders en professionals bij (dreigende) internationale ontvoering van een kind.

Overdracht van strafvonnissen

AIRS behandelt alleen de overdracht van ontnemingsvorderingen. De overdracht van een strafvonnis zoals een gevangenisstraf wordt in Nederland behandeld door de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS), van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Uitzetting of uitlevering

Er is een verschil tussen uitlevering en uitzetting. Uitlevering valt onder het strafrecht en wordt door AIRS behandeld. Uitzetting valt onder het vreemdelingenrecht. Bij uitzetting wordt een ongewenst vreemdeling Nederland uitgezet. Als hiervan sprake is dan is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de bevoegde autoriteit. De IND is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. AIRS is die bij uitleveringen. 

Internationale juridische bijstand voor particulieren

Wilt u als particulier internationale juridische bijstand? Neem voor informatie om (internationale) juridische bijstand contact op met een gespecialiseerd advocatenkantoor of met de Raad voor Rechtsbijstand