Overdracht en overname van strafvervolging

Overdacht van strafvervolging (OVS) is het toezenden van een strafdossier door de justitiële autoriteiten van de ene staat naar een andere staat. Daarbij wordt het verzoek gedaan om de (verdere) strafvervolging tegen een verdachte over te nemen. Het gaat met andere woorden om de overname van een nog lopende strafzaak door een ander land. AIRS behandelt namens de minister van Justitie en Veiligheid in- en uitgaande verzoeken tot overdracht van strafvervolging. 

Wanneer overname van strafvervolging?

OVS vindt meestal plaats als de verdachte vanuit het land waar het delict is gepleegd, is teruggekeerd naar het land van herkomst en zijn uitlevering niet door dat eerstgenoemde land wordt gevraagd. Bijvoorbeeld, een Nederlander die in land X een strafbaar feit heeft gepleegd en daarna zonder daarvoor veroordeeld te zijn naar Nederland is teruggekeerd. Land X verzoekt vervolgens aan Nederland om de strafvervolging over te nemen. Bij de OVS is het niet mogelijk om naast het strafdossier ook de verdachte aan de andere staat over te dragen. In dat geval is er eigenlijk sprake van uitlevering, en daar is een aparte procedure voor.

Uitgangspunten bij OVS

OVS is mogelijk op basis van een verdrag, maar het kan ook zonder verdrag plaatsvinden. In beide gevallen geldt als algemeen principe dat bij het gebruik van de OVS regeling, dit in het in het belang moet zijn van de goede rechtsbedeling.

Het uitgangspunt bij OVS is dat dit mogelijk is ten aanzien van ieder strafbaar feit waarvan de verdachte een niet in Nederland gedomiliceerde (gewortelde) vreemdeling is. Indien de berechting in een andere staat een goed alternatief is voor een strafvervolging in Nederland dan heeft OVS in principe de voorkeur boven vervolging in Nederland. Denk hierbij aan het geval dat een niet in Nederland gedomiliceerde vreemdeling in Nederland een strafbaar feit heeft begaan, maar dat wat betreft vervolging een ander land het betere alternatief is. Dan geniet de overdracht van strafvervolging naar dat andere land de voorkeur boven het afdoen van de strafzaak in Nederland.