Contact

De Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) behoort tot de Directie Juridische en Operationele Zaken (DJOA) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Contact- en adresgegevens

Directeur DJOA: mr. dr. G.A.C.M. (Gerard) van Ballegooij. 
Plaatsvervangend-directeur DJOA en afdelingshoofd AIRS:  mr. K.G. (Klara) Scheepers.

Postadres:
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bezoekadres:
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

T (070) 370 73 14
F (070) 370 79 45

airs@minjenv.nl