Contact

De Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) behoort tot de Directie Juridische en Operationele Zaken (DJOA) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Contact- en adresgegevens

Directeur DJOA: dhr. R.W. (Rob) Huijser.
Afdelingshoofd AIRS:  mevr. mr. A.E. (Anna) Lodeweges.

Postadres:
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bezoekadres:
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

T (070) 370 73 14
F (070) 370 79 45

airs@minjenv.nl